Adatlap benyújtás: Kérjük, minden adatmező kitöltését, pontos jelenleg érvényes adatokkal való feltöltését. Amennyiben egy kérdés nem vonatkozik Önre úgy kérjük „nem releváns” beírását. A kész vagy félkész adatlapot menteni kell, a „Vázlat mentése” funkcióra kattintva, az adatlap alján ekkor a benyújtásig még van lehetőség módosításra. Véglegesítéshez, az „Elküld” gombra kell kattintani utána már, nincs lehetősége javítani. Lezárás után kérjük az adatlapot kinyomtatni, minden oldalán aláírni, személyes okmányokat (személyi igazolvány vagy jogosítvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló kártya) fénymásolni a fénymásolatot aláírni. Az így elkészített adatlapot kérjük, scannelje be és töltse fel a dokumentumok közé, a „Dokumentum csatolása” gombra kattintva. Az eredeti (nyomtatott, aláírt példányt) hozza magával a későbbiekben megrendezésre kerülő kompetenciamérésre, ha ezt elmulasztaná, juttassa el ajánlva tértivevénnyel az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4.

I. Alapadatok

1. Név:

 • pontosan a személyazonosító igazolványban szereplő nevet adja meg (második utónév esetén, ha nem használja, akkor is meg kell adni.)

2. Lakcím: A lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő adatok.

 • Tartózkodási hely megegyezik a lakcímmel: Igen válasz esetén nincs további teendője
  • Nem megjelölése után előugranak újabb mezők, amelyekbe a jelenlegi címét, tudja beírni ha az eltér a lakcím kártyán szereplőtől.
 • Értesítési cím megegyezik a lakcímmel: a program során hivatalos levelek kerülnek kiküldésre, olyan címet szükséges megadni, ahol biztosan átveszik a leveleket. Igen válasz esetén nincs további teendője.
  • Nem megjelölése után előugranak újabb mezők, amelyekbe egy Önnek megfelelőbb postacímet tud megadni.

3. Elérhetőség:

 • fontos, hogy jelenleg élő, pontos telefonszámot adjon meg. Az e-mail címnél, vegye figyelembe, hogy legalább heti 2-3 alkalommal nézni szükséges fiókját, hogy minden információról azonnal értesüljön, amennyiben okos telefonnal rendelkezik, úgy érdemes e-mail fiókját a mobil készülékre is beállítani, hogy időben megkapja üzeneteinket.

4. Személyes adatok:

 • adatai pontos megadása szükséges.

II. Jogosultság vizsgálata

1. A célcsoport melyik csoportjába tartozik jelenleg?

25-30 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező pályakezdő álláskereső

 • Igen válasz esetén nincs további teendője
 • Nem válasz esetén megjelenik: 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személy. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen. (Legkésőbb a képzésbe vonáskor kell, hogy teljesüljön.) Ez után három válasz lehetőség jelenik meg:
  • Kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküli – Munkanélküli státusz kezdetének dátuma Amennyiben nyilvántartásba vették, úgy kérjük a hivatalos, nyilvántartásba vételi dátumot adja meg. Amennyiben még nem szerepel semmilyen munkanélküli nyilvántartásban, úgy kérjük az utolsó bejelentett munkahelyéről való kilépés/megszűnés/felmondás dátumát, adja meg (hivatalos kilépő papír, felmondás, stb. dokumentumon szereplő dátum).
  • Legalább 6 hónapja munkanélküli – Munkanélküli státusz kezdetének dátuma Amennyiben nyilvántartásba vették, úgy kérjük a hivatalos, nyilvántartásba vételi dátumot adja meg. Amennyiben még nem szerepel semmilyen munkanélküli nyilvántartásban, úgy kérjük az utolsó bejelentett munkahelyéről való kilépés/megszűnés/felmondás dátumát, adja meg (hivatalos kilépő papír, felmondás, stb. dokumentumon szereplő dátum).
  • Inaktív fiatal (olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik)

2. Az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásában szerepel? (munkaügyi központban regisztrálták álláskeresőként)

 • Válasz lehetőség: Igen / Nem

3. Bevonásra került az Ifjúsági Garancia Programba? (munkaügyi központban regisztrálták az Ifjúsági Garancia Programba)

 • Válasz lehetőség: Igen / Nem

4. Részt vesz Ön közfoglalkoztatásban (közmunka programban)? (lakóhelyének önkormányzatán, hivatalán keresztül dolgozik-e közmunka program keretén belül)

 • Válasz lehetőség: Igen / Nem

III. Iskolai végzettség

1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

 • A legördíthető menüből válassza ki az Önre vonatkozó végzettség típust.

2. Az indítani kívánt vállalkozáshoz kapcsolódóan Ön milyen szintű képzésen vett részt?

 • A legördíthető menüből válassza ki az Önre vonatkozó képzés típust.

3. Iskolai tanulmányok befejezésének ideje:

 • Az utolsó iskola befejezésének dátuma.

IV. Munkahelyi tapasztalat

1. Ön milyen munkahelyi tapasztalatokkal bír?

 • Csak ahhoz írjon be hónap számot amelyik Önre vonatkozik, az összes eddigi munkahelyi tapasztalatát írja be, amennyiben mind a három kategóriában vannak tapasztalatai, kérjük, mindenhová írja le.

3. Ön milyen, az indítandó vállalkozás tevékenységével megegyező tevékenységet végzett eddigi munkái során?

 • Csak ahhoz írjon be hónap számot amelyik Önre vonatkozik, az összes eddigi az indítandó vállalkozás tevékenységével megegyező tevékenységet írja be, amennyiben mind a három kategóriában vannak tapasztalatai, kérjük, mindenhová írja le.

A fentieknek megfelelően, fejtse ki eddigi munkahelyi tapasztalatait (hol, milyen beosztásban dolgozott) térjen ki minden eddigi munkaadójára (cég név nem szükséges csak tevékenység) és betöltött pozíciójára. Például: élelmiszerboltban eladó 2 év, Ruhaboltban eladó 10 hónap stb.

V. Elkötelezettség

1. Ön egyedüli tulajdonos lesz a projekt keretében megalapítani tervezett vállalkozásban?

 • Igen válasz esetén nincs további teendője.
 • Nem válasz esetén megjelenik egy táblázat. Amennyiben több tulajdonost tervez, kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot a tulajdonviszonyokra vonatkozóan! Önnek, mint pályázónak minimum 51%-os üzletrész tulajdonnal és szavazati hányaddal szükséges rendelkeznie társas vállalkozás esetén. További megkötés nincs a tulajdonosokkal kapcsolatban.

2. Részt kíván venni a pályázat 2. komponensén (az 1. komponens végén megalakuló vállalkozással vissza nem térítendő támogatás megpályázása)?

 • Lehetséges válaszok: Igen / Nem

3. Ön részt tud venni a teljes képzési folyamaton?

 • A Kompetenciamérést követően egy összesen 80 órából álló képzésen kell részt venni, ahol elsajátíthatják az üzleti tervezéshez szükséges tudásanyagot. A képzés előfeltétele az üzleti terv kidolgozásának és benyújtásának, valamint a második komponens pályázatának is.
 • Lehetséges válaszok: Igen / Nem

4. Ön vállalja, hogy az üzleti terv elfogadása után létrehozza vállalkozását?

 • Lehetséges válaszok: Igen / Nem

5. Kíván Ön az I. komponens végén vállalkozást létrehozni?

 • A legördíthető menüből válassza ki az Önre vonatkozó választ.

6. Ön a tulajdonláson kívül, a vállalkozásban milyen pozíciót fog betölteni? (Társas vállalkozás esetén szükséges megadni.)

 • A legördíthető menüből válassza ki az Önre vonatkozó választ.

Az alábbi kérdéseknél a személyes indíttatásra szeretnénk fókuszálni, ezekhez nem szükséges segédlet.

7. Ön vállalja cége létrehozásának kockázatát és költségét abban az esetben is, ha a pályázata a II. komponensben nem kerül támogatásra?

 • Lehetséges válaszok: Igen / Nem

8. Ön miért szeretne vállalkozást létrehozni?

 • A három lehetőség közül válassza ki az Önre vonatkozó választ.

9. Ön miért szeretne inkább csatlakozni a programhoz?

 • A legördíthető menüből válassza ki az Önre vonatkozó lehetőséget.

10. Milyen településen lesz a vállalkozásának a székhelye?

 • Írja be a tervezett vállalkozás tervezett székhelyét, amennyiben pontos címet (utca házszám) még nem tud, vagy nem szeretne megadni, úgy elegendő a település megnevezése is.

11. Milyen ingatlanban lesz a vállalkozás székhelye?

 • A legördíthető menüből válassza ki a tervezett vállalkozásra vonatkozó lehetőséget.

12. Milyen település(ek)en lesz a vállalkozásnak telephelye(i)?

 • Abban az esetben releváns, ha a székhelyén kívül máshol is szeretne tevékenységet folytatni.

VI. Koncepció

1. Az alapítandó vállalkozás milyen típusú tevékenység végzését tervezi?

 • A legördíthető menüből válassza ki a tervezett vállalkozás, tervezett tevékenységét.

2. Az alapítandó vállalkozásnak mi a tervezett fő tevékenysége?

 • A tevékenységek hivatalos besorolását a www.ksh.hu oldalon az Osztályozások menüpontban találja. http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor_main.teaor08_fa

3. Információi szerint, hány hasonló profilú vállalkozás található az Ön vállalkozását befogadó településen?

 • Kérjük adjon meg egy számot!

4. Sorolja fel, Ön mivel szeretné versenyképessé tenni vállalkozását?

 • Kérjük legalább egy tevékenységet beírni.

5. Sorolja fel, Ön milyen veszélyeket lát az alapítandó vállalkozása előtt?

 • Kérjük legalább egy veszélyeztető tényezőt beírni.

VII. Fedezettség

1. a, Ön jelenleg milyen anyagi javakkal rendelkezik?

 • Kérjük pipálja be, több is megadható.

b, Ön szerint, mennyi ezek becsült piaci összértéke? (Ft)

 • Körülbelüli összérték.

2. a, Ön jelenleg milyen tartozásokkal bír?

 • Például: hitel, kölcsön, magánszemély kölcsön stb.

b, Mennyi ezek összértéke? (Ft)

 • Körülbelüli összérték.

3. Milyen forrásból tudja biztosítani egy esetleges, a pályázati feltételekben leírt kudarc esetén a támogatás visszafizetését?

 • A legördíthető menüből, kérjük válassza ki a biztosítási módot!

VIII. Kockázatok

1. Ön jelenleg is tulajdonos más vállalkozásban?

 • Nem válasz esetén, nincs további teendője ezzel a kérdéssel.
 • Igen válasz megjelölése: előugrik egy táblázat, ha több vállalkozásban is tulajdonos, akkor mindegyikre külön adja meg az adatokat!  Vállalkozás nevét kérjük, gépelje be. A többi mezőbe a legördülő menüből válasszon a lehetőségek közül, vagy írja be a számot.

IX. ESZA rendelet szerinti adatszolgáltatás

 • Kérjük az alábbi hozzájáruló nyilatkozatot töltse le, nyomtassa ki, írja be a nevét, az anyja nevét, és alul írja alá!
 • A hozzájáruló nyilatkozat innen tölthető le.
 • Europass kitöltési útmutató útmutató és sablon innen tölthető le.
 • Kérjük az Europass önéletrajzot töltse le, az útmutatónak megfelelően töltse ki, majd nyomtassa ki és írja alá!

X. Csatolandó mellékletek

1.sz. melléklet: HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT személyes adatok kezeléséhez

2.sz. melléklet: személyes okmányok hitelesített másolata

3.sz. melléklet: Europass önéletrajz

 • A fenti dokumentumok az Adatlap kötelező mellékleteit képezik, kérjük, a mellékletek csatolásánál ezeket scannelve töltse fel, tehát minden csatolandó mellékletet először ki kell nyomtatni, kitölteni, aláírni majd bescannelni és az aláírt scannelt dokumentumokat csatolni. A három kötelező melléklet az Adatlap szerves részét képezi, ezért kérjük, hogy azokat az Adatlappal együtt eredeti példányban hozza magával a későbbiekben megrendezésre kerülő kompetencimérésre.