A programbavonással kapcsolatos teljes körű tájékoztatás

bejegyzés közzétéve: 2017-03-12, aktualizálva: 2017-04-20

A GINOP-5.2.2 és a GINOP-5.2.3 pályázati felhívásokban rögzített programba vonáshoz kapcsolódó részletszabályok

GINOP-5.2.2 pályázat: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4386

“A program célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. A felhívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

“A célcsoport legalább 20%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.”

“A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a 25-30 év közötti álláskeresők is. A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.”

“A fiatalok programba vonásának lehetőségét a képzések szervezésének és az üzleti tervek jóváhagyásának ütemezésével a program teljes időtartama alatt a támogatást igénylőnek biztosítania kell az üzleti tervre vonatkozó indikátor minimum 100, maximum 110 %-os teljesüléséig.”

GINOP-5.2.3 pályázat: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1

“A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal köt támogatási szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső”

A 25-30 életkorú jelentkezők esetében a kompetenciaméréseken személyesen megjelent 37 fő közül 13 fő írt alá 2017.03.10-ig az MVA-val kétoldalúan Támogatási szerződést. A GINOP-5.2.2 és a GINOP-5.2.3 pályázati felhívásokban rögzített részletszabályok értelmében 56 fő programba vonása történhet meg a 25-30 év közötti életkorú jelentkezőkből. Mindemellett valamennyi jelentkezőnél az egy hónapos álláskeresési időszak igazolása megvizsgálásra kerül a Támogatási Szerződés kétoldalú aláírása előtt.

A konzorciumvezető MVA a szakaszos ütemezésű kiválasztási folyamat során teljes körűen biztosítja az esélyegyenlőséget a programba jelentkezők számára. Sem az eddigi regisztráltak sem a későbbiekben csatlakozók nem szenvedhetnek joghátrányt az alábbiak értelmében.

Korábban, 2017.01.23-ig kompetenciaméréseken személyesen megjelenő jelentkezők számára egyértelműen tudatosítjuk azt, hogy az adott célcsoport kategórián belül túljelentkezés esetén nyilvántartásunkban az adott időpontban, a rendelkezésre álló bevonható létszám feletti helyeket elérő jelentkezők, tartaléklistás jelentkezőként kerülnek nyilvántartásra;

 • 25-30 év közötti életkorú fiataloknál 56. hely utáni pozícióknál,
 • 25 év életkor alatti kevesebb mint 6 hónap óta álláskereső és inaktív fiatalok esetében 168. hely utáni pozícióknál,
 • 25 év életkor alatti legalább 6 hónap óta álláskereső fiatalok esetében 56. hely utáni pozícióknál.

Ennek egyértelműsítésére alakítottuk ki a honlap indulóoldalán lévő felületet, ahol áttekinthetően, valós idejű adatokat tud megtekinteni a programhonlapra történő belépést követően, és folyamatosan figyelemmel tudja követni a saját aktuális helyzetét, pozícióját. A jelentkezői visszalépések esetén a pozíciók is értelem szerint változnak, tolódnak a nyilvántartásban.

A kiválasztási folyamat II. bevonási szakaszában vagyunk jelenleg, esélyegyenlőségi szempontok biztosítása érdekében 2017.04.12-én kerül megszervezésre a kompetenciamérési pótalkalom – jelen kiértesítéstől számítottan legalább 1 hónapra – melynek helyfoglalási lehetősége jelen tájékoztató kiküldésétől elérhető a Programesemények menüpont alatt.

A helyfoglalás elvégzésekor kérjük az alábbiakra figyelni;

 • mindhárom megyeszékhely feltüntetésre került a helyfoglalási lehetőségnél, de csak egy helyszínen lesz egy mérés,
 • a helyfoglalás rögzítése opció fölötti adatmezőben kérjük rögzíteni, mely megyeszékhely alkalmas Önnek – amennyiben több helyszín is alkalmas, kérjük mindet megjelölni.

Régiós szinten földrajzilag így biztosított az esélyegyenlőség. A 25-30 év közötti célcsoport kategóriában kialakuló versenyben a korábban kompetenciamérésen megjelenők számára rendelkezésre áll az egy hónapos időszak arra, hogy a regisztrált álláskeresői státuszukat igazolják, és a Támogatási Szerződéseiket kétoldalú aláírásra megküldjék számunkra.

Mindemellett felhívjuk a figyelmüket, hogy ezzel a kiválasztási folyamat, kompetenciamérések nem záródnak le, közvetlenül a képzések előtt indul majd a III. bevonási szakasz.

A 2017. 04. 12-én kompetenciamérésen részt vevő fiatalok számára, pozitív eredmény függvényében 2017.04.25-ig megküldjük az egyediesített Támogatási szerződéseket. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogosultsági feltételeknek a szerződéskötés időpontjában szükséges megfelelni, így az 1 hónapos álláskeresési státuszt is ekkor szükséges igazolni.

Az I. és II. bevonási szakasz korábbi kompetenciamérésein részt vevő 25-30 év közötti fiataloknak és a legalább 6 hónapja álláskereső fiataloknak felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem küldi vissza a már kiajánlott Támogatási szerződést és mellékleteit megfelelően komplettírozva és aláírva, úgy a fent említett maximum 56 fő programba kerülési lehetőségétől elesik, azaz kieshet a programból és így más jelentkező szerez jogosultságot a programba kerülésre.

A 18-25 év közötti fiatalok esetében a pályázati kiírás szerint minimum 20%-ban szükséges programba vonnunk a 6 hónapon túli regisztrált álláskeresőket. Ez azt jelenti, hogy a 6 hónapon belüli és az inaktív jelentkezők száma is korlátozott. Jelenleg még sok hely van ebben a jogosultsági kategóriában, de aktivitástól függően ez változhat, így a későbbiekben úgy, mint a 25-30 év közötti fiatalok esetében itt is tartalék lista felállítása lesz indokolt. Azon fiatalok esetében, akik a 18-25 év közötti kategóriába tartoznak, szintén fontos, hogy jelezzék szerződéskötési szándékukat.


Jelentkezők, 25-30 év életkorúak és a legalább 6 hónapja álláskeresők akik megjelentek személyesen kompetenciamérésen, de még nem került a Támogatási Szerződésük kétoldalúan aláírásra.

-2017.04.25-ig biztosan programba vonhatóak, amennyiben

 • tudják igazolni a 30 napos álláskeresői státuszt
 • hiánytalanul megküldik az aláírt Támogatási Szerződést és mellékleteit

A fentiek elmulasztása folytán a 2017.04.12-i pótalkalmon megjelenő 25-30 év közötti jelentkezők és a legalább 6 hónapja álláskeresők “beelőzhetik” a programba vonásban.


Az MVA konzorciumának nagyon fontos az Ön visszajelzése arról, hogy a programban jelenleg vagy később vesz részt. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy amennyiben sikerült a munkaerőpiacon elhelyezkednie vagy kapott és élt az Ifjúsági Garancia Program nyújtotta másik ajánlással és jelenleg nem tud aktívan részt venni a program tevékenységeiben, úgy aktív státuszát időlegesen felfüggesztheti. Későbbi bevonási szakaszokban ismét csatlakozhat a programhoz. Kérjük a Pályázati Életút menüpont alatt az Aktivitás funkcióban jelezni, az Önre vonatkozó állapotot. Ez viszont a programbavonási folyamatban a tartaléklistás helyezést jelentheti, kockáztatva a programbakerülést. Amennyiben nem kíván élni a támogatás lehetőségével, kérjük aláírt lemondó nyilatkozat eljuttatásával ezt jelezze felénk. Az elektronikus levelezéseinkről, kampányainkról, az e-mail láblécében található link segítségével iratkozhat le.


2017.04.20.

A 2017.04.12-i, miskolci kompetenciamérésen megjelent jelentkezők között 2 fő tartozik a 25-30 év életkor közöttiek célcsoportszegmensébe. Így a kompetenciamérésen eddig megjelent 25-30 év közötti jelentkezők száma összesen: 39 fő.

Az MVA a 2017.04.12-én kompetenciamérésen megjelent jelentkezők számára az egyediesített Támogatási Szerződéseket 2017.04.20-án közzéteszi és kiértesítést küld erről, az alábbiak miatt;

 • a 2017.03.12-én közzétett, fenti részletes tájékoztatás és hozzá tartozó kiértesítési kampányok a
  • a korábban kompetenciamérésen megjelent 25-30 év közötti fiatalok részére történt annak érdekében, hogy esélyegyenlőséget biztosítva 30 nap rendelkezésükre álljon az álláskeresői regisztráció megtételéhez 2017.04.25-ig. – Nincs szükség a 30 nap kivárására a Támogatási Szerződések kiküldésére vonatkozóan amiatt, hogy nem emelkedett 56 fő fölé a kompetenciamérésen megjelent 25-30 év életkor közötti jelentkezők száma,
  • a 2017.04.12-én kompetenciamérésen megjelenteknél nincs értelme várakozni a Támogatási Szerződések közzétételével 2017.04.25-ig.

 


A programbavonás folyamata, mutatószámai célcsoporton belüli kategóriánként